Proiecte

Monitorizează activitatea echipei și progresul proiectelor mai organizat ca niciodată prin intermediul acestui modul.
Colaborezi cu restul echipei tale, dar și cu clientul pentru a obtine cele mai bune rezultate.

Descoperă
 • Permite crearea de noi proiecte
 • Permite selectarea unui client din baza de date pentru a îl aloca proiectului
 • Permite desemnarea unui membru al echipei responsabil de proiect
 • Permite setarea unui deadline al proiectului
 • Există posibilitatea de a crea sarcini în cadrul unui proiect
 • Există posibilitatea de a atribui sarcini membrilor de personal din cadrul unui proiect
 • Oferă posibilitatea de a aloca un număr de ore necesare finalizării proiectelor
 • Permite vizualizarea unei statistici de ansamblu asupra proiectelor
 • Oferă posibilitatea de a crea obiective în cadrul unui proiect și de a le examina
 • Permite membrilor personalului să se ponteze pe baza sarcinilor alocate proiectelor (fie automat, fie manual)
 • Permite atașarea și gestioanrea fișierelor
 • Oferă posibilitatea de a începe discuții cu clienții pe baza proiectelor
 • Oferă posibilitatea afișării proiectelor și a statisticilor lor în formatul unei diagrame Gantt
 • Oferă posibilitatea de a deschide tichete de suport și asistență pentru clienți, dar și pentru membrii echipei
 • Oferă o statistică a tuturor tichetelor deschise per proiect și statusul lor
 • Oferă o privire de ansamblu asupra activității desfășurate per proiect, cu posibilitatea de afișare sau ascundere pentru client
 • Posibilitatea de facturare pe baza taskurilor din proiect, cât și pe baza orelor lucrate
 • Posibilitatea de a exporta datele din cadrul unui proiect sub forfma unui raport PDF
 • Oferă posibilitatea de a exporta întreaga listă de proiecte în formaturi diferite (PDF, CSV, Excel)
 • Modalitatea de filtrare detaliată a proiectelor
 • Permite posibilitatea de activare a notificărilor via email de înștiințare a clienților despre începerea unui nou proiect
 • Posibilitatea de a schimba statusul proiectelor (început, în progres, terminat, neterminat)