Vânzări

Un aspect esential al afacerii tale este, bineînteles, reprezentat de profitabilitate, implicit de vânzările pe care le faci. Pentru o gestionare și o accelerare a acestora, modulul nostru este indispensabil.
Poti controla întregul flux de la oportunitate, ofertă, contract, facturare până la plată dintr-un singur loc.

Descoperă

Oferte

  • Permite crearea de oferte noi
  • Alocă oferte clienților
  • Definește termenul de valabilitate a ofertei
  • Atribuie gestionarea ofertei unui membru al personalului responsabil de aceasta
  • Permite adăugarea de comentarii odată ce clientul vizualizeză oferta
  • Oferă posibilitatea alegerii monedei în care se face oferta
  • Oferă posibilitatea schimbării statusului ofertei în funcție de etapa în care se află și de răspunsul clientului
  • Permite calcularea produselor/serviciilor atât în funcție de cantitate, cât și raportată la orele de lucru
  • Permite selectarea tipului de discount și de aplicare a unui procent sau a unei sume fixe de reducere asupra sumei totale
  • Oferă posibilitatea importării automate atât din lista de clienți, cât și din cea de posibili clienți
  • Permite ajustarea sumei finale odată cu finalizarea ofertei
  • Permite descărcarea ofertei în format PDF
  • Permite adăugarea de reminders pe fiecare ofertă în parte
  • Permite atașarea de documente/fișeiere pentru oferta selectată
  • Permite adăugarea și alocarea de task-uri pentru membri ai personalului pe oferta selectată
  • Oferă posibilitatea transformării ofertei în contract sau direct factură
  • Oferă posibilitatea de salvare sau salvare și trimitere direct către client.

 

Facturi

  • Permite crearea de noi facturi
  • Afișează facturile recurente separat
  • Oferă posibilitatea alocării facturii unui client direct din baza de date de clienți
  • Permite adăugarea adresei de expediere a clientului pe factură
  • Permite setarea datei de scadență a facturii selectate
  • Permite alegerea numărului de factură
  • Permite alocarea unui membru al personalului desemnat pe factură
  • Oferă posibilitatea alegerii modalității de plată
  • Oferă posibilitatea alegerii monedei în care se va achita factura
  • Oferă opțiunea de a crea facturi recurente (lunar/perioadă personalizată)
  • Permite adăugarea de comentarii din partea administratorului facturii respective
  • Permite calcularea produselor/serviciilor atât în funcție de cantitate, cât și raportată la orele lucrate
  • Permite selectarea tipului de discount și de aplicare a unui procent sau a unei sume fixe de reducere asupra sumei finale
  • Permite adăugarea de comentarii pe factură din partea clientului
  • Permite adăugarea unor termeni și condiții pe factură
  • Permite adăugarea de produse/servicii deja existente în baza de date, dar și crearea de noi produse/servicii (descriere, preț, unități)
  • Permite alegerea de a trimite sau nu memento-uri pentru plata facturii către client
  • Permite ajustarea sumei finale odată cu finalizarea facturii
  • Oferă posibilitatea salvării ca ciornă/schiță
  • Oferă varianta de a filtra facturile pentru vizualizare

 

Plăti

  • Permite înregistrarea în sistem a plăților efectuate de clienți
  • Oferă o statistică asupra plăților efectuate
  • Permite vizualizarea tuturor plăților înregistrate
  • Permite exportarea listei de plăți înregistrate în diferite formaturi (PDF, CSV, Excel)

Facturi storno

  • Permite realizarea de facturi storno atribuie oricărui client din baza de date
  • Permite adăugarea adresei de facturare/expediere a clientului pe factură
  • Permite setarea datei în care se realizează alocarea notei de credit
  • Realizează utilizarea unei reduceri asupra sumei inițiale
  • Permite adăugarea unei referințe pentru fiecare factură storno creată
  • Permite atribuirea de servicii și produse noi sau deja predefinite în sistem facturilor storno create
  • Permite cuantificarea serviciilor și produselor cantitativ sau în funcție de orele lucrate
  • Permite adăugarea de comentarii pe factură din partea clientului
  • Permite adăugarea unor termeni și condiții pe factură
  • Oferă posibilitatea de salvare sau salvare și trimitere direct către client
  • Oferă varianta de a filtra facturile storno pentru vizualizare

 

Produse & Servicii

  • Crearea de noi grupuri de produse și servicii
  • Crearea de noi produse și servicii
  • Adăugarea de titluri și descrieri pentru fiecare produs/serviciu nou
  • Adăugarea de prețuri pentru fiecare produs/serviciu nou
  • Setarea unei unități de măsură pentru fiecare produs/serviciu nou
  • Setarea monedei și cursului valutar pentru fiecare produs/serviciu nou
  • Permite exportarea listei de produse în diferite formaturi (PDF, CSV, Excel)
  • Permite adăugarea de produse și servicii în diferite categorii

 

Comenzi

 • Permite înregistrarea unei noi comenzi în sistem
 • Oferă posibilitatea de adăugare a unor descrieri detaliate pentru produsele ce vor fi achiziționate (nefiind regăsite în nomenclatorul aplicației)
 • Oferă posibilitatea de a selecta tipul comenzii
 • Oferă posibilitatea de adăuga intermediarul ce va facilita implementarea
 • Posibilitatea de a adăuga valoarea comenzii
 • Există posibilitatea de a atribui comanda unui client din baza de date
 • Există posibilitatea de a încărca facturile furnizorilor
 • Există posibilitatea de a încarca factura emisă către client
 • Oferă posibilitatea de a urmări vizual statusul facturilor și al plăților (furnizori și clienți)
 • Oferă opțiunea de a filtra comenzile pentru vizualizare
 • Permite vizualizarea tuturor comenzilor efectuate
 • Permite exportarea listei de comenzi înregistrate în diferite formaturi (PDF, CSV, Excel)